http://220.191.220.151/baxx/Bulletin/Info.asp?infoid=1494

 

各会员单位:

       现将《浙江省保安协会关于做好第八次会员代表大会有关筹备工作的通知》转发给你们,请各单位认真查阅,原省协会会员单位重新填报相关表格,有意向新入会的单位也请填报相关表格,9月13日前报市保安协会,望广大会员给予理解、配合和大力支持。

       联系人:赵菁 82080115

         箱:447518637@qq.com

   嘉兴市保安协会

2018年95 

       附件1:

浙江省保安协会关于做好第八次会员代表大会有关筹备工作的通知.doc

       附件2:

附件:浙江省保安协会会员名单.xls

       附件3:

附件�?.浙江省保安协会会员登记表.doc

       附件4:

附件�?.浙江省保安协会会员入会申请表.doc

       附件5:

附件:推荐自荐表.doc